Здійснено переклад дослідження “Щоденні поїздки по місту: хто платить?”

Асоціація велосипедистів Києва пропонує переклад дослідження “Communting: Who Pays the Bill” (“Щоденні поїздки по місту: хло платить?”)

Ця публікація представляє аналіз податкових режимів щодо транспорту для працівників організацій 11 європейських країн і містить рекомендації країнам для заохочення їхніх громадян використовувати активні види транспорту.

Короткий огляд проекту

Короткі міські поїздки (або «комутинг» від англ. commuting) займають значну частку дорожнього руху в Європі. Численні дослідження показали, що використання активних методів пересування, таких як їзда на велосипеді та ходьба пішки, має суттєві переваги: екологічна безпечність для довкілля, значно менше використання громадського простору порівняно з автотранспортом, а також позитивний вплив на здоров’я. Тим не менш, сприятливий податковий режим для активних видів транспорту, таких як велосипед, існує лише в декількох країнах, зокрема в Бельгії та Нідерландах. Інші країни, наприклад, Франція, в даний час вивчають можливості запровадження нових податкових інструментів, таких як фінансові стимули за проїзд по місту на велосипеді, розмір яких залежатиме від дальності поїздок. Супутні дослідження показують, що ці інструменти будуть економічно ефективними для державних бюджетів: наприклад, запропоновані витрати на доплату велосипедистам у Франції становитимуть 75 млн євро для державних бюджетів, у той час як податкові пільги для службових автомобілів можуть призвести до прямих втрат державних доходів у 54 млрд євро в ЄС згідно зі статтею, опублікованою Європейською комісією.

У той час як деякі дослідження провели порівняння різних податкових режимів щодо службових автомобілів у Європі, досі не було зроблено порівняння того, як податкові системи застосовуються для інших видів щоденних міських поїздок, таких як велосипед та громадський транспорт. Використавши інформацію від її організацій-членів та мережі велосипедних офіцерів (державних службовців із питань розвитку велотранспорту), Європейська Федерація Велосипедистів провела дослідження, у якому порівняла різні податкові режими для міських поїздок на велосипеді, громадському транспорті та автомобілі в 11 європейських країнах, обраних у залежності від наявності даних. Це було зроблено з метою виявлення кращих практик стимулювання прогресивних способів міських поїздок, таких як доплата за використання велосипеда при поїздках «дім-робота-дім», яка існує в Бельгії, чи податкові пільги для компаній, які надають велосипеди своїм співробітникам, як це існує у Великобританії та в Нідерландах.

Це дослідження дає як загальні, так і специфічні для окремих країн рекомендації особам, котрі приймають рішення на європейському та національному рівнях про те, як створити рівні умови для всіх видів транспорту по всій Європі, включаючи велосипед, котрий є екологічно безпечним і корисним для здоров’я. Аби досягти зазначеного рівня, повинні бути введені фінансові стимули для активних і екологічно безпечних видів транспорту. Такі стимули повинні бути об’єднані зі стимулами щодо використання громадського транспорту з метою підтримки інтермодальності. У той же час, шкідливі для навколишнього середовища податкові субсидії на службові автомобілі повинні бути замінені на нейтральні відносно різних видів транспорту фінансові стимули, такі як «транспортні бюджети» в усіх державах-членах ЄС.

Ключові слова: велосипед, транспорт, комутинг (щоденні міські поїздки), фінансові стимули, податкові системи, пересування містом.

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Український інформаційний центр велотранспорту © 2022 All Rights Reserved